Få åkrabuer har klatret høyre på rangstigen enn Kjell Pedersen. Nå varsler Petoro-sjefen at han pensjonerer seg til sommeren.

Skrevet .

Administrerende direktør Kjell Pedersen i Petoro har meddelt at han vil pensjonere seg fra sin stilling med virkning fra 12. juni 2013, skriver selskapet i en pressemelding.

Petoro er selskapet som forvalter Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel.

Styreleder Gunnar Berge sier Kjell Pedersen (60) slutter i henhold til sin ansettelsesavtale og etter å ha gjort en fremragende innsats i det å lede og bygge opp Petoro AS som en effektiv og respektert aktør og ivaretaker av statens direkte eierandeler på norsk sokkel.

Berge sier at styret umiddelbart vil starte arbeidet med å finne selskapets nye leder.

– Etter nærmere 12 år i sjefsstolen fra selskapet ble dannet, mener jeg likevel at det nå er riktig å overlate roret til en annen.

Fram til min avgang i juni vil jeg være opptatt av å lede selskapet og samtidig bidra til en god overgang til den nye lederen som styret vil utpeke.

Dette er en lederoppgave jeg anbefaler på det varmeste, sier Pedersen.

Petoro er et norsk statlig aksjeselskap med ansvar for å ivareta de forretningsmessige forhold knyttet til statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.

Petoros viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) på norsk sokkel. Verdiene kommer hele Norge til gode