I morgen åpner Tysvær-ordføreren kommunens første småkraftverk, Bordalsbekken kraftverk ved Hervikfjorden.

Skrevet .

Dette er en merkedag for kommunen, sier ordfører i Tysvær Harald Stakkestad som skal foreta den offisielle åpningen. Haugaland Kraft fikk konsesjon av NVE i februar 2010 og det er inngått avtaler om leie av fall rettene med lokale grunneiere.

Kraftverket er plassert ved utløpet av Bordalsbekken, helt nede ved Hervikfjorden og utnytter avrenningen fra feltene tilhørende Bordalsbekken og Sandvikbekken. Vannet blir ledet frem til kraftverket gjennom en nedgravd rørgate som er ca. 2 200 m lang.

Kraftverket har en installert effekt på 1,8 MW og gir en årlig middelproduksjon på 5,9 GWh. Dette tilsvarer årlig forbruk til ca. 300 husstander. Kraftverkets minstevannføring er på 100 l/s hele året.

Haugaland Kraft har som ambisjon å ha et småkraftverk under utbygging til en hver tid. Dette er et satsingsområde for oss uttaler adm.dir. i Haugaland Kraft Olav Linga.

Investeringsnivået på utbygging av småkraftverk for Haugaland Kraft vil ligge på ca. 300 mill. kroner mot 2020.