En tydelig fornøyd avdelingsleder i Atea, Tiril Fjeld. Her avbildet under konferansen Atea Community høsten 2013.

I alt 13 kommuner på Haugalandet og i Sunnhordland har inngått rammeavtale med Atea som leverandør av IT-utstyr og IT-tjenester de neste to årene.

Skrevet .

Følgende kommuner er med i  rammeavtalen: Haugesund , Karmøy, Stord, Kvinnherad, Tysvær, Etne, Tysnes, Fitjar, Bømlo, Bokn, Vindafjord, Sveio og Utsira

Avtalen går over 2 år med opsjon på ytterligere 1 + 1 år. Estimert totalverdi i avtaleperioden på 4 år er NOK 160 millioner.

Atea ble valgt som leverandør på bakgrunn av en bred konkurranse der Atea samlet sett kom ut som den leverandøren med «det mest økonomisk fordelaktige tilbudet». Andre områder som virket inn på avgjørelsen er at Atea har en god elektronisk bestillingsprosess, en effektiv logistikk og et godt utbygd konsulent- og serviceapparat.

“Kommunene på Haugalandet og Sunnhordland har allerede vært en viktig og spennende kundegruppe for Atea i fire år. Vi ser på denne nye avtalen som en tillitserklæring og ser frem til fortsatt godt samarbeid”, sier Petter Alfsen, Regionsdirektør i Rogaland og Agder.

“Vi skal bidra med vår kompetanse og vårt apparat til det beste for kommunene og samarbeidet”, sier Tiril Fjeld, avdelingsleder ved kontorene i Haugesund og på Stord.

«Effektivisering av driften og utvikling av det kommunale tilbudet har høy prioritet hos kommunene og dette krever at vi har en solid IT-infrastruktur.  Det er derfor avgjørende at vi har gode samarbeidspartnere, noe Atea har vist at de kan være”, sier Anders Agdestein, innkjøpsansvarlig for kommunesamarbeidet.