Norsk Transportplan er en skuffelse for alle som håper på bedre veg, nye tunneler og mindre vinterstengt over Haukeli, vår viktigste samferdselsåre øst/vest.

Skrevet .

 

 

Det er ikke funnet plass til tunnelprosjektene i første del av Norsk Transportplan. De er ført ut i periode to med mulig start først i 2019. Men også det er høyst usikkert.

Det er grunn til å spørre hva som gikk galt. For dette prosjektet har det vært så stor konsensus om både i politiske kretser og i næringslivet at det burde vært i havn nå. Og vi har fått klare antydninger helt til det siste fra høyt politisk hold om at dette ville gå veien.

Fylkestinget i Hordaland, Rogaland og Telemark har alle vært enige om at tunnelbyggingen på E 134 må starte i 2015.

Hardanger-kommunene Odda, Jondal, Kvinnherad, Kvam, Fusa og Samnanger har også kommet med en felles uttalelse som krever «ferdigstillelse av ny Røldalstunnel og ny Haukelitunnel på E134 innenfor planperioden 2014- 2023, med oppstart så tidlig som mulig i første del av planperioden 2014-2017.»

Fra næringslivets side tok vi i Næringsforeningen i fjor høst initiativ til en massiv mobilisering langs traseen fra Haugesund til Drammen. Den endte med at organisasjoner med over 2500 bedrifter bak seg samlet seg i et opprop til samferdselsdepartementet og Stortinget med krav om at prosjektet over Haukelifjell må ha byggestart i 2015 og bli ferdig i løpet av NTP‐perioden.

Likevel blir vi ikke hørt.

Det er så alvorlig at vi må se hva som har gått galt. Har vi ikke maktet å mobilisere godt nok.

En grunn kan være at regjeringen mener Vestlandet har fått nok. Rogfast får sine midler og Ryfast er allerede i gang.

Det kan være riktig nok. Det er også riktig at denne er løftet opp i elitediviosjonen.Det skulle bare mangle.

E134 er hovedkorridoren øst/vest; i følge Vegvesenet egne beregninger for noen årtilbake går nærmere 40 prosenrt av næringstraikken over denne strekningen.

 

Det viktigste av alt nå er å sikre at prosjektet E134 får plass i Norsk Transportplan 2014 til 2019. Det er nå vi har sjansen til å få tunneler og andre viktige utbedringsalternativer langs hovedkorridoren øst/vest på plass.

Tidsvinduet er nå. Om noen år vil det dukke opp prosjekter som kan gi E134 solid konkurranse, og underminere ambisjonen om å videreutvikle Hovedkorridoren øst/vest.

Når Hardangerbrua står ferdig, er det rimelig å anta at våre venner i nord vil kreve en betydelig oppgradering av vegen over Hardangervidda.

I Stavanger er det sterke krefter som jobber for fire felts motorvei fra oljehovedstaden og sørover mot Kristiansand.

Næringslivet på Haugalandet har i altfor mange år lidd under dårlig veistandard langs landets viktigste vintertransportåre. Ras, utforkjøringer og stengte veier har det vært altfor mye av.

Vi kan ikke akseptere at lokal uenighet skal ødelegge for de lovende prosjektene som nå er lansert.