Skrevet .
Tid / Sted: Torsdag 16. mai fra kl.08.00 til kl.10.00 på Scandic Hotell

Enklere og bedre! Ny aksjelovgivning!   
Regjeringen la nylig fram for Stortinget et lovforslag som innebærer betydelige forenklinger av aksjeloven og allmennaksjeloven.   Forslaget innebærer viktige endringer i reglene om stiftelse, kapital og organisering av selskapene. Endringene vil medføre en enklere hverdag for småbedrifter – og antas å føre til besparelser på ca 500 mill i året. Økt adgang til utdeling av utbytte er blant endringene som vies størst interesse!  

Frokostkurset har en praktisk tilnærming – og gir en klar oversikt over de enkelte endringene – samt hvilke  betydning endringene vil ha.  
Foredragsholdere er Morten B. Tidemann, advokat og partner i KPMG Law, samt Maria Oftedal, manager og advokatfullmektig KPMG Law  

Servering av frokost fra kl.07.30 Pris: Medlemmer kr 350,- ikke medlemmer kr 750,-
Påmelding innen onsdag  15. mai
Påmelding gjør du her: https://rrsenter.wufoo.com/forms/frokostkurs/

Hovedsamarbeidspartner for Frokostkurs er Aksdal Næringspark

>[[wysiwyg_imageupload:90:height=83,width=477]]