Sparebanken Vest går inn for å legge ned ni nye lokalkontor På Vestlandet. Sveio og Skånevik er blant dem.

Skrevet .

Nyleg vart det klart at styret i Sparebanken Vest går inn for å redusere talet  på kontor på Vestlandet frå 53 til 44, skriv Hardanger Folkeblad.

Dei ni kontora styret vil legge ned er Sletten, Sveio, Sæbøvik, Skånevik,  Frekhaug, Rong, Ulvik, Eidfjord og Jondal.

Av dei ni må seks opp i representantskapet, bankens øvste organ, før ei  endeleg avgjerd vert teken.

Innspel

Det gjeld mellom anna kontora i Jondal, Eidfjord og Ulvik. Ifølgje  informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik, finn møtet stad 23.  oktober.

– Har publikum moglegheit til å komme med innspel til dette møtet?

– Om ein har innspel, må desse gå via representantane, seier  informasjonssjefen.

 

Les meir her: