I dag forlater Petrojarl Knarr Aibel og Haugesund og setter kurs mot Knarr-feltet i Nordsjøen.

Skrevet .

 

Verftsoppholdet har blitt rundt én måned lengre enn anslått.

– Vi har blant annet fullført isolasjonsarbeidet ombord og forberedt skipet på fortøying. Vi har også forsterket kranfundamentene, sier pressekontakt Axel Wiedenmann i Teekay til Offshore.no.

Prisen på hele Knarr-utbyggingen har stedet fra 12 til 16 milliarder kroner. Forklaringen på dette er «endret design på skipet på grunn av nye brønndata fra Knarr Vest, samt høyere markedspriser.»

– Forrige fredag mottok vi samsvarsuttalelse fra Petroleumstilsynet. Nå skal skipet til Knarr-feltet for installasjon og produksjonsforberedelse, sier Wiedenmann.

Mens flere oljeselskaper sliter med å få økonomi i oljefunn på flere hundre millioner fat, besluttet BG å utvikle sitt Knarr-funn med bare 70 millioner fat i påviste reserver. En av årsakene til at dette var mulig var en risikovillig leverandør.

Feltet skal nemlig drives på samme måte som Glitne og Varg, der produksjonsfartøyet er leid og både eies og driftes av Teekay Petrojarl.

– Denne løsningen og dette samarbeidet var også hovedgrunnen til at vi kunne ta en investeringsbeslutning etter bare én letebrønn og med et funn på bare 70 millioner fat.

Ved å bygge skipet for egen regning og inngå en fleksibel leieavtale på mellom 6 og 20 år, har Teekay Petrojarl vært med på å dele risikoen i prosjektet, sa Marianne Eide, som leder feltutbyggingen for BG, til Offshore.no i august.