Rogaland og Finnmark hadde størst økning i sykefravær siste kvartal. Likevel er vi best i klassen

Skrevet .

Fordelt etter arbeidssted, viste sykefraværet en vekst i de fleste fylker. Finnmark og Rogaland hadde høyest vekst, med henholdsvis 4,8 og 4,3 prosent.

Hedmark og Vest-Agder var fylkene hvor fraværet gikk mest ned, henholdsvis 1,8 og 1,1 prosent.

Men nivået på sykefraværet i 2. kvartal 2014 var fortsatt lavest i Rogaland, med 5,4 prosent, og høyest i Finnmark, med 7,9 prosent, melder SSB.

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,6 prosent i 3. kvartal 2014. Det er 1,6 prosent høyere enn i forrige kvartal.

Veksten kom i hovedsak i det egenmeldte sykefraværet, som økte med 9,2 prosent, mens det legemeldte fraværet økte med 0,3 prosent.

For menn økte sykefraværet med 1,9 prosent, mens det for kvinner økte 1,4 prosent.

sykefravær

Les mer her:

http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot/kvartal/2014-12-11