Kommuner i sørfylket "konkurrerer" nå med Haugesund og Karmøy om å ha høyest ledighet. Det er en ny tendens i Rogaland.

Nordfylket vil klare seg bedre enn sør. Karmøy og Haugesund er ikke lenger alene på ledighetstoppen

Skrevet .
De siste syv årene har Haugesund og Karmøy toppet ledighetsstatistikken i Rogaland. Nå får Haugalandskommunene selskap av kommuner sørfra.
Strand, Sandnes og Stavanger nærmer seg samme nivå. Og NAV spår at tendensen vil fortsette.
– Nordfylket er mindre oljeavhengig enn Stavanger-regionen. Det slår ut i ledighetsstatistikken.
Vi tror nordfylket derfor vil klare seg bedre fordi næringslivet har flere ben å stå på, sier Gustav Svane, rådgiver i NAV Rogaland.
Han har sett nærmere på utviklingen i fylket det siste året. Her er noen hovedpunkter:
I perioden juni 2014 – juli 2015 har NAV Rogaland fått inn varsler om driftsinnskrenkninger fra ca. 200 bedrifter
Varslene gjelder totalt ca. 13 000 medarbeidere
De aller fleste varslene i Rogaland kommer fra olje og gassektoren og leverandørindustrien. Tidligere var det bygg og anlegg.
Ca. 60 – 70 prosent av varslene blir realisert
I januar – juli kommer majoriteten av varslene fra bedrifter i Stavangerregionen
Fra og med høsten 2014 er det flest varsler om oppsigelser. Tidligere var det flest varsler om permitteringer.
Frem til mars 2015: NAV sin erfaring er at mange av de som mister jobben raskt får seg ny jobb, eller kun er registrert som arbeidsledige for en kort periode
Det gjelder spesielt for ingeniører og teknisk personale. ledighet
Kommuner i sørfylket «konkurrerer» nå med Haugesund og Karmøy om å ha høyest ledighet. Det er en ny tendens i Rogaland.
NAV Rogaland sin kartlegging viser at bruk av sluttpakker skjer i et meget begrenset omfang.

 

30 – 50 prosent av de helt ledige er utenlandske statsborgere. Det er store variasjoner mellom kommunene i andelen helt ledige
10 – 20 prosent av de helt ledige i Rogaland er polske statsborgere
Ca. 50 prosent av de helt ledige innen bygg og anlegg er fra Øst – Europa
Dårlige norskkunnskaper og  ingen utdannelse fører gjerne til lav yrkesmobilitet og høy langtidsledighet.