Avinor har ennå ikke fulgt opp instruksen fra samferdselsministeren. Det kan betyr slutten for Spania-rutene fra Helganes.

Skrevet .

Avtalen med Ryanair om rutene fra Helganes til Malaga og Avinor utløper etter denne sesongen. Styreleder Martin Laurhammer i Lufthavnutbyggingen AS (LUB) og styremedlem i HN, Martin Laurhammer, bekrefter at en ny avtale med det irske lavprisselskapet, gjeldende fra 2018, må på plass senest 1. mai i år, skriver Haugesunds Avis.

Hvis ikke blir de populære Spania-rutene fra Helganes lagt ned.

Det vil i så fall bety at utenlandstrafikken på Helganes blir redusert med omtrent 40.000 passasjerer årlig. I fjor reiste 163.475 utenlandspassasjerer til og fra flyplassen på Karmøy. Det var 20 prosent færre enn i 2015.

LUB har siden Ryanair etablerte ruter fra Helganes i 2003, hatt en avtale med Avinor om å utvikle utenlandstilbudet fra flyplassen. Avtalen går ut 30. april neste år. Da skal driften av Helganes overlates fra Avinor til en ikke-statlig aktør etter en anbudskonkurranse.

Lokalt har det vært jobbet hardt for å få på plass en overgangsordning, for å sikre rutetilbudet på Helganes i perioden fra dagens LUB-avtale utløper til en ny driver av flyplassen er på plass.

Ifølge Laurhammer er en slik overgangsordning en forutsetning for å kunne opprettholde Ryanair-rutene fra og med neste sommer.

LES OGSÅ: Flyplassdriften legges ut på anbud