Denne gjengen sikret Hydro Aluminium på Karmøy gull!

Skrevet .

På den hittil best besøkte «Årets Leankonferanse» gjennomført på Hotell Clarion Air på Sola  og med nær 400 deltakere gikk Karmøy-bedriften til topps. I alt fire forbedringspriser ble delt ut, og Statoil Kårstø ble tildelt produktivitetsprisen.

Konferansen arrangeres av Samarbeidsutvikling Norge as og arbeidende styreformann Rolf Røed Enoksen mener det er viktigere enn noensinne å ha fokus på effektive arbeidsprosesser.

Det å kunne øke konkurransekraft og attraktivitet i et internasjonalt marked er avgjørende for å lykkes, sier Røed Enoksen.

I juryens begrunnelse for valg av Årets Leanbedrift» heter det bl.a.:

Trådstøperiet ved Hydro Aluminium på Karmøy er med sine snaut 50 med­arbeidere  blant de  aller beste i verden med ypperlig kvalitet og presisjon på trådproduktene. Trådstø­periet har en stolt historie i forbedringsarbeid og var tidlig på 2000 tallet forbilde i Norge for Toyotas Produksjonssystem og tok imot flere hundre-talls bedrifter fra hele landet som kom for å lære.

Forbedringsarbeid gjennom mange år har resultert i svært effektive arbeidsprosesser (høy grad av Best Praksis standardisering) og myndig­gjort motiverte medarbeidere som er utrolig stolt over arbeidsplassen sin.  Ingen steder i verden produseres det mer effektivt tråd i dag enn på Karmøy.

Årets Produktivitetspris: Statoil Kårstø

Statoil Kårstø startet med Lean-tilnærming våren 2015. Etter 2.5 år konstaterer vi at ved bedriften er kommet svært langt på kort tid og har i basis innført ledelsesfilosofien og forbedringsfilosofien i alle områder på Kårstø med nær 60 aktive forbedringsgrupper.

Bedriften har på kort tid økt potensiell kapasitet over anlegget tilsvarende 3 milliarder NOK/år hvorav 50% av dette er realisert.

Produksjonskostnadene er redusert med 20%. Lean-prinsipper, metode og verktøy er godt forankring i organisasjonen.

Utrolig mye godt forbedringsarbeid er gjort av de mange forbedringsgruppene. Mange gode forbedringer er gjort av kreative og engasjerte medarbeidere.

Mål: Bygge sterk, varig og forbilledlig forbedringskultur.