En ny rapport fra Boston Consulting Group konkluderer med at nordiske land de neste syv årene kan miste inntil 13 prosent av sine 1,6 millioner jobber innen fabrikk og industri.

Skrevet .

Fra før er allerede en million jobber blitt borte i perioden 1980 til 2010, skriver tu.no.

– Antall industrijobber i Norge er redusert med 250.000 siden 1980, og det forventes at ytterligere 24000 jobber kan gå tapt innen 2020, sier Børge Kristoffersen ved BCG i Oslo, som var med på å skrive rapporten.

Kina er en av utfordringene

Kristoffersen sier at nedgangen skyldes skiftende globale forbruksmønstre, høye kostnader og manglende nyetableringer. I rapporten pekes det blant annet på at lavere kostnader i land som Kina har gjort det vanskeligere for skandinavisk industri.

Mens en kinesisk industriarbeider får to euro i timen, tjener en norsk industriarbeider 34. I USA er tallet på 16.

I perioden 1995 til 2005 har dessuten Kinas forbruk steget fra seks til 14 prosent av verdens samlede forbruk, mens Nordens har stått stille. Knut Sunde i Norsk Industri kommer rett fra et nordisk møte hvor industriutvikling har vært hovedtema.

Han er ikke overrasket over tallene, men mener at det står mye bedre til i Norge enn i resten av Norden.

– Årsaken er åpenbar: De andre landene har knapt noen industri som nyter godt av verdens eneste drivkraft siden finanskrisen, nemlig olje- og gassindustrien.

Mens vi har svært mye og stadig mer, sier Sunde.

Sunde legger til at det ikke er noe nytt at bedrifter som ikke klarer å omstille seg forsvinner.

– Bedrifter kommer og går. Noen ekspanderer, andre krymper. Norske industriledere vet at de ikke kan fortsette som før, derfor er det behov for nye produkter, nye prosesser og nye markeder.

Og det er viktig at politikken bygger opp under omstillinger, sier Sunde

Les mer her:

http://www.tu.no/teknologikarriere/karriere/2013/08/30/200.000-nordiske-industrijobber-kan-ga-tapt