Skrevet .

Generalforsamling Haugesundregionens Næringsforening

Det innkalles til Generalforsamling i Haugesundregionens Næringsforening torsdag 25. april kl. 18.00 i DeepOceans lokaler i Karmsundgata (gamle Avis-bygget).
Etter generalforsamling blir det enkel matservering og et foredrag ved adm.dir. Mads Baardsen om dagens situasjon og de spennende framtidsutsiktene for en av regionens store næringsaktører.  

Til behandling:  


  1. Godkjenning av innkalling

  2. Valg av møteleder, referent og to representanter til undertegning av protokoll

  3. Styrets beretning og regnskap

  4. Budsjett for 2013

  5. Innkomne forslag

  6. Valg v/repr. fra valgkomiteen

Sakspapirer er lagt ved som vedlegg nederst på siden. Innkomne forslag må være administrasjonen i hende innen 5.april.
Påmelding innen tirsdag 23. april kl. 14.00
Påmelding: https://rrsenter.wufoo.eu/forms/hn-generalforsamling/