Regjeringen foreslår en total bevilgning på 267,2 millioner til Høgskolen Stord/Haugesund i 2013. Les mer om statsbudsjettet her. 

Skrevet .

Regjeringen foreslår å bevilge 1,1 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen Stord/Haugesund. Det gir en økning på åtte studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår en økning på 600.000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene.

Regjeringen foreslår å gi Haugesund Teater et tilskudd i 2012 på 10 millioner kroner, en økning på vel 1 million kroner, blant annet til samarbeid med Rogaland teater.

25 millioner kroner skal brukes til økt satsning på reiseliv. Den største delen av potten – 15 millioner kroner – skal gå til å etablere en ny incentivordning for å restrukturere og effektivisere reisemålsselskapene i landet.

Les Stavanger Aftenblads oversikt over hovedpunktene for Rogaland: http://www.aftenbladet.no/nyheter/okonomi/Her-er-hovedpunktene-for-Rogaland-3045492.html

Her finner du Aftenpostens gjennomgang av de viktigste punktene i hele statsbudsjettet: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Dette-er-de-viktigste-punktene-7011054.html