Statoil er vårt mest internasjonale selskap med virksomhet i 36 land. For en tid tilbake sikret selskapet seg en andel av oljeforekomstene i Bakken og Three Forks i Williston-området i Nord Dakota og Montana. (Foto: Statoil)

Visste du at norskeide selskaper sysselsetter over en kvart million mennesker i sine ulike bedrifter rundt omkring i verden?

Skrevet .

De norskontrollerte foretakene (foretak med Norge som ultimat eierland) i utlandet sysselsatte 280 000 personer og hadde en omsetning på 1 100 milliarder kroner i 2012, heter det i en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå.

59 prosent av sysselsettingen og 56 prosent av omsetningen var i Europa. Det gjør denne verdsdelen til den viktigste for norskkontrollerte foretak som etablerer seg i utlandet.

Avhengig av om en ser på omsetning eller sysselsetting, følger Nord- og Mellom-Amerika  og Asia som de viktigste verdensdelene.

Målt i sysselsetting var Sverige det viktigste enkeltlandet, der norske foretak sysselsatte 49 000 personer. Deretter følger USA med 19 000 og Storbritannia og Danmark med 16 000 sysselsatte hver.

Ser en på omsetning var USA det viktigste enkeltlandet,  med en omsetning på 180 milliarder kroner. I Sverige og Danmark var omsetningen henholdsvis 168 milliarder kroner og 139 milliarder  kroner.

Industrien var den største enkeltnæringen. Næringen sysselsatte 109 000 personer og hadde en omsetning på 442 milliarder  kroner. Andelen sysselsatte i industrinæringen varierer etter verdensdel, fra 69 prosent i Sør-Amerika til 30 prosent i Afrika.