Av 1 778 søkere har 803 fått læreplass i Rogaland, viser foreløpige tall fra Rogaland fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring. Caverions avdelingssjef i Haugesund sier at flere bedrifter må få øynene opp for fordelene det gir å ha lærlinger.(fotograf: Signe M. Dons),

Av 1778 søkere har 803 fått læreplass i Rogaland, viser tall fra Rogaland fylkeskommune. Caverions avdelingssjef i Haugesund sier at flere bedrifter må få øynene opp for fordelene det gir å ha lærlinger.

Skrevet .

Ved sin avdeling i Haugesund har Caverion 8 lærlinger, og på landsbasis er Caverion en av Norges største lærebedrifter, med underkant av 400 lærlinger rundt omkring i landet.

Avdelingssjefen, Ove Lode, forteller at de har hatt lærlinger i flere tiår og at fordelene er mange.- Noen bedriftsledere tror at lærlinger kun er en utgift, men slik er det ikke. Lærlinger kommer rett fra skolebenken og har med seg kunnskap om det aller nyeste innenfor sitt fagområde.

Som en teknisk totalleverandør er Caverion avhengig av å kunne bidra til å utdanne sine egne folk. – Som en tverrfaglig entreprenør må vi ha medarbeidere som forstår hvordan de ulike tekniske anleggene spiller sammen, da er det veldig nyttig å kunne å forme fagarbeiderne helt fra starten av, sier avdelingssjefen. – I tillegg gir lærlinger et godt miljø i bedriften, fordi du får en blanding av både unge og eldre medarbeidere. Lærlingordningen er også en viktig rekrutteringskanal, og når prognoser viser at Norge vil mangle over 110 000 fagarbeidere innen 2030 er det klart at det er helt nødvendig å ta inn lærlinger.

Fremdeles plasser igjen på disse fagene

– Det er fremdeles ledige læreplasser innenfor noen byggfag, design og håndverk, restaurant og matfag, service og samferdsel og i TIP fagene eksempelvis plate og sveis samt industrirør, forteller Torbjørn Håmsø, Fagleder i Seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune.

En investering for fremtiden

Lode håper nå flere bedrifter kan ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til flere læreplasser i fylket.- Flere av våre beste fagfolk har gått i læra, og er i dag blant de som bidrar betydelig til selskapets verdiskapning. Mange sitter også som ledere og prosjektledere, men har ikke glemt sin tid som lærlinger. Hos oss er lærlingene en investering for fremtiden, understreker avdelingssjefen. Caverion leverer alle tekniske fag, inkludert varme & sanitær, ventilasjon og klimaanlegg, elektro, kjøling, IKT og AV, sikkerhet, automasjon, industri og prosessanlegg og industrirør.Caverions avdelingssjef mener det bør være et krav til leverandører som inngår kontrakter med det offentlige å ha lærlinger som deltar i arbeidet med gjennomføringen av kontrakten. Denne lærlingklausulen bør gjelde bransjer der det er særlig behov for læreplasser, så som bygg- og anleggsbransjen.

Under: Avdelingssjef Ove Lode i Caverion

Ove lode