Ansatte i akademiske yrker i olje- og gassindustrien (sivilingeniører, siviløkonomer og geologer) hadde en månedslønn på 71 900 kroner per 1. oktober 2013, i følge SSB.

Heltidsansatte i olje- og gassutvinning tjente 65 400 kroner i måneden eksklusiv overtidsgodtgjørelse på per 1. oktober 2013. Det er en økning på 3 600 kroner, eller 5,7 prosent, fra samme tidspunkt året før.

Skrevet .

Den største yrkesgruppen i oljesektoren er operatører og sjåfører, hvor vi blant annet finner boredekksarbeidere, prosessteknikere  og maskinoperatører, melder SSB.

Denne yrkesgruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 58 600 kroner, en økning på 3 400 kroner eller 6,4 prosent fra året før.

Ansatte i høgskoleyrker hadde en månedslønn på 63 300 kroner. Dette var 3 400 kroner eller 5,7 prosent mer enn på samme tidspunkt  i 2012.

Yrkesgruppen omfatter blant annet ingeniører og teknikere. Til sammenligning hadde ansatte i akademiske yrker en månedslønn  på 71 900 kroner.

Dette var 3 100 kroner eller 4,5 prosent mer i samme periode. I denne yrkesgruppen finner vi sivilingeniører, siviløkonomer og geologer.

Månedslønna eksklusive overtidsgodtgjørelse for heltidsansatte i bergverksdrift utgjorde 41 800 kroner per oktober 2013.

Dette er 600 kroner eller 1,5 prosent mer enn på samme tid i 2012. Om lag halvparten av alle heltidsansatte i næringen er operatører og sjåfører.

Denne yrkesgruppen hadde en månedslønn på 37 800 kroner, som er en økning på 800 kroner eller 2,2 prosent fra oktober i fjor.