Heltidsansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse på 38 600 kroner per 1. desember 2012. Dette er 2 200 kroner, eller 6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Skrevet .

Heltidsansatte kvinner hadde 37 700 kroner i månedslønn, mens tilsvarende beløp for menn var 40 300 kroner.

Lønnsveksten fra desember 2011 til desember 2012 var 6,2 prosent for kvinner og 5,5 prosent for menn, melder SSB.

2 100 kroner mer for ansatte i pleie- og omsorg

Heltidsansatte i sykehjem, aldershjem, bofellesskap og andre pleie- og omsorgsinstitusjoner hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37 200 kroner per desember 2012.

Dette er 2 300 kroner, eller 6,6 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før.

Heltidsansatte sykepleiere ved institusjoner og andre sosial- og omsorgstjenester hadde en månedslønn på 38 500 kroner, som er en økning på 2 500 kroner.

Til sammenligning økte gjennomsnittslønna for omsorgsarbeidere og hjelpepleiere med 2 100 kroner, til 35 000 kroner i desember 2012.

Les mer her: http://ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnkomm/aar/2013-03-13