Stavanger Aftenblad vurderer å legge ned lokalkontoret i Haugesund. En dårlig ide, mener HN-direktøren som har gitt sin tidligere redaktørkollega klar melding.

Skrevet .

For oss som jobber med næringsliv og regionalutvikling er Aftenbladet en svært viktig informasjonskanal.

Aftenbladet og Thomas Førde har på en utmerket måte klart å sette viktige, regionale saker på dagsorden og derigjennom bidratt til å holde beslutningstakere i sørfylket oppdatert, skriver HN-direktør Egil Severeide

Næringslivet i Haugesundregionen benytter i økende grad Aftenbladet som medium, fordi Aftenbladets innsikt og forståelse for aktuelle problemstillinger er nyttig og viktig.

Haugesundregionens Næringsforening representerer over 1500 bedrifter og vi tenker stort. Vi ser Rogaland og Hordaland i en sammenheng i næringsmessig forstand.

Ny infrastruktur (Rogfast/Hordfast) kommer til å binde Rogaland mye sterkere sammen. Vi får et tilnærmet sammenhengende bo- og arbeidsmarked i aksen Stavanger Bergen de neste ti-tyve årene.

Samtidig skjer det en sterk vekst i den ekspansive gass- og oljeserviceindustrien på Haugalandet. Den samhandler i økende grad med miljøet i Stavanger-regionen, og dette er et stoffområdet Aftenbladet har ambisjoner om å være landsledende på.

Nettopp derfor er det viktig å ha en avis som evner å favne hele fylket. Å legge ned et lokalkontor betyr at du mister nærhet til et viktig marked.

Jeg tror Haugesundregionen kommer til å bli stadig viktige for Stavanger-regionen, og Aftenbladet stadig viktigere for oss her nord, mener Severeide.