-Vi tror vel ikke at køproblemene i trafikken blir noe mindre ved at vi i framtiden skal samle enda mer i regionsenteret, mener styreleder Rolf Sjursen i HN.

Næringsforeningens styreleder Rolf Sjursen advarer mot den sterke sentraliseringen som det legges opp til i regionalplanen.

Skrevet .

– Urbaniseringen som skjer også hos oss, som i resten av verden, har siden 1988 ført til at Haugesund har vokst med et Tysvær i innbyggertall.

Om vi går inn og med tvang kanaliserer enda mer vekst til Haugesund, vil det kvele regionsenteret vårt.

En har verken offentlig økonomi eller administrasjon til å håndtere en vekst utover det en har i dag, skriver Sjursen i en kronikk i Haugesunds Avis.

Les hele kronikken her:

http://www.h-avis.no/meninger/kronikker/om-viktige-veivalg-1.8295454
Voksesmertene er tydelige – jfr. Karmsundgata, der trafikken er i ferd med å gå i stå. Vi noterer oss at også fylkesplansjefen er bekymret for framtidige kø- og framkommelighetsproblemer.

Dette ser vi også spor av i dag inn mot Haugesund. Vi tror vel ikke at problemet blir noe mindre ved at vi i framtiden skal samle enda mer i regionsenteret.

Haugesund kommer de neste årene til å ha nok naturlig vekst til å være selvforsynt med problemer – ikke minst med utfordringene i omsorgssektoren, der antall eldre over 90 år vil dobles innen 2040.

Vi ønsker en utvikling uten brå omlegginger, med basis i et sterkt regionsenter som gradvis utvikler seg, samtidig som vi beholder en vekstkraftig region rundt. La oss heller lage en helt nye plan når kommunekartet er tegnet på nytt.

Regjeringen har kommunesammenslåing som en av sine fanesaker. Det er ingen fornuft i å lage store planer for en utvikling, som kan få ganske andre rammer om noen år.
Det mest fornuftige er å legge disse planene på is og bruke tiden til å jobbe aktivt for å få den kommunestrukturen vi selv ønsker. Det er langt bedre enn å få tredd ferdige løsninger nedover ørene.