Interesserte HN-medlemmer følger våkent med på styreseminaret i Haugaland Krafts lokaler denne uka.

Et styre bør bruke 75 prosent av tiden til framtid og 25 prosent til status og kontroll. Kun de færreste gjør det.

Skrevet .

Kjell Standal, ex BI-rektor og en av landets meste etterspurte forelesere om styrearbeid, var krystallklar i sitt møte med knapt 30 deltakere på HNs styreseminar i denne uka; norske selskaper bruker altfor mye tid på å diskutere ting som har skjedd, i styrerommet.

– De er altfor lite opptatt av framtiden. Strategier, markedsutsikter, verdiskapning. Det enkleste er å konsentrere seg om ting som har skjedd; det er vanskeligere å få i gang prosesser som er framtidsrettede og visjonære, sa Standal.

Han minnet om at strategi er intet dokument, men en prosess.

-Ikke lei inn dyre konsulenter til å lage strategier; dere må gjerne har prosessveiledere, men strategien må komme fra selskapet selv, gjennom involvering av flest mulig, sa Standal.

Gjennom et fem timer langt styreseminar tok sunnmøringen deltakerne gjennom de viktigste utfordringene et styre må håndtere; fra valg av selskapsform og styrets plass og rolle, via aksjelovens viktigste bestemmelser,   til hva som skiller de gode fra de dårlige styrene.