Høgskolen Stord Haugesund får ros fra Forskningsrådet for sine ambisjoner og klare retning.

- Veldig interessant og lærerikt. Vi har møtt en ambisiøs høgskole med en klar profil, sier avdelingsdirektør Hege Torp i Forskningsrådet etter besøket ved HSH

Skrevet .

Forskningsrådet er i disse dager på rundreise for å besøke og bli bedre kjent med landets høgskoler.

En ny policy for FoU ved høgskolene ligger til grunn for besøkene.

HSH har som kjent flere store forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Og under onsdagens møte fikk representantene i Forskningsrådet et innblikk i de ulike FoU-aktivitetene på HSH – både innen lærerutdanning, petromaritim virksomhet og helsefag, skriver HSH på sine nettsider.

Avdelingsdirektør Hege Torp i Forskningsrådet oppsummerte besøket slik før turen gikk til Kværner Stord.

– Vi ser at HSH vektlegger det å ha en sterk regional rolle, med betydning for arbeidslivet rundt.

– Dere har ambisjoner, blant annet med å utvikle flere mastergrader og kanskje en doktorgrad.

Les mer her:

http://www.hsh.no/nyheter/2014040000002415