FMC Technologies ser en tendens til at oljeselskapene utsetter planlagte subseaprosjekter. Dette skaper større uforutsigbarhet for leverandørindustrien.

De store leverandørene til norsk olje- og gassindustri bremser veksten i nyansettelser. Men så har den da også vært rekordhøy de siste årene..

Skrevet .

Magasinet Offshore.no har tatt en runde til aktørene og her er svarene de fikk fra bedrifter som har relevans til vårt område:

AIBEL – ansetter færre i år enn i fjor
I årets åtte første måneder har Aibel ansatt cirka 500 nye medarbeidere i Norge og internasjonalt. Selskapet planlegger en lavere takt for resten av 2013.

– Aibel har fortsatt behov for nye medarbeidere. Per i dag har vi 75 ledige stillinger. Men for både ingeniører og andre yrkesgrupper vil behovet være lavere i høst og vinter, sier Bjørg Sandal, kommunikasjonsdirektør i Aibel.

Aibel ansetter dermed færre i år enn i fjor.

– Når det er sagt er det verdt å merke seg at både 2011 og 2012 var ekstreme i den forstand at vi ansatte nærmere 1000 nye medarbeidere hvert år. Planen for 2013 viser at antall nye medarbeidere vil bli lavere, sier Sandal.

FMC Technologies – har rekruttert i forkant
Selskapet har hentet inn 1600 nye personer til operasjoner ut fra Norge de siste to årene.

– Vi har derfor rekruttert i forkant av forventet behov, og mener oss nå godt rustet til å håndtere oppdragsmengden vi ser fremover. Det er da naturlig at rekrutteringstakten flater noe ut det kommende året, sier Kjersti Løken, kommunikasjonssjef for subsea region øst i FMC Technologies.

FMC Technologies ser en tendens til at oljeselskapene utsetter planlagte subseaprosjekter.

– Dette skaper større uforutsigbarhet for leverandørindustrien. Subseamarkedet som dekkes ut fra Norge, altså Nordsjøen, Afrika, Det kaspiske hav og Russland, har ganske riktig stabilisert seg på et høyt nivå og er fortsatt attraktivt. I tillegg er servicebiten av markedet fortsatt i sterk vekst. Vårt fokus er derfor å holde vår posisjon og konkurransekraft gjennom å utvikle industriledende teknologiske og kostnadseffektive løsninger som optimaliserer oljeutvinning for våre kunder, sier Løken.

BEERENBERG – økning i ingeniørstillinger
Beerenberg har opplevd, og opplever fortsatt, god interesse for ingeniørstillingene som lyses ut.

– Vi har hatt en stabil vekst i antall ingeniørstillinger vi lyser ut. Vi ligger an til å vokse med cirka 500 medarbeidere de neste tre årene, altså en vekst på i overkant av 150 medarbeidere i året, sier kommunikasjonssjef i Beerenberg, Ole Klemsdal.

Beerenberg trenger ingeniører og andre fagarbeidere i alle disipliner, både innen vedlikehold, modifikasjoner, og kaldarbeidskonsepter.

– Dette innbefatter faggrupper som ingeniører, stillasarbeidere, overflatebehandlere, isolatører, mekanikere, TT-personell, i tillegg til administrativt personell. Også i forbindelse med veksten i vår isolasjonsproduktserie Benarx, trenger vi folk, sier Klemsdal.