Norge er i økonomisk særstilling i Europa. For finansministeren er arbeidslinja og forutsigbarhet i økonomien nøkkelen for vår videre velstand.

Skrevet .

Johnsen brukte Europa og eurokrisen som bakteppe da han innledet sitt foredrag på Haugalandskonferansen.  I Norge er historien en helt annen. Men Johnsen la vekt på hvor viktig arbeidskraften og forutsigbarhet er i årene som kommer for at Norge skal beholde sin posisjon.

– Vi må aldri glømme at det er de tusener som bygger landet. Folk i arbeid er noe av det mest grunnleggende i politikken.

Finansministeren påpekte også hvor viktig forutsigbarheten i norsk økonomi er:

– Vi må passe på at pengebruken er mest mulig forutsigbar. Det er den tilbakemeldingen jeg får når jeg møter næringslivsledere. Handlingsregelen er utrolig viktig og sikrer at vi har en forsvarlig bruk av oljepengene.  Samtidig er denne eksportrettet industris aller beste venn. Tillit og forutsigbarhet i norsk økonomi er viktigere enn noen gang, sier Johnsen.

Og hva så med samferdsel?

– Vi skal bygge veier, jernbane, havner og tunneler. Det blir sterk satsing på samferdsel i årene som kommer, lovte Johnsen før han i kjent stil la til:

– Men det koster pæng!