Opplæringskontoret for Teknologifag på Haugalandet (OPPTEK) arrangerer 18. oktober yrkesfaglig heldagskonferanse i Tysværtunet.

Skrevet .

Konferansen har til hensikt å bringe sammen aktørene innen yrkesfaglig utdanning, samt sette søkelys på hvordan utdanningen fungerer. Målet med konferansen er at den skal være en arena der de ulike aktørene innen yrkesfaglig opplæring treffes og utveksler erfaringer til utdanningens beste.

I tillegg til bedrifter som har eller ønsker å ha lærlinger, er personell fra videregående skoler, samt politikere og administratorer fra kommuner og fylkeskommuner i målgruppen for konferansen.

Les mer her: http://www.opptek.no/ukategorisert/yrkesfaglig-konferanse-pa-tysvaertunet/