Tre sterke kandidater: Fra venstre Hydal Group, Ølen Betong og Fatland Gruppen.

Hydal, Ølen Betong og Fatland-gruppen er finalister til kåringen "Årets bedrift"

Skrevet .

Juryen hadde sitt avsluttende møte i går, etter at de tre finalistene hadde presentert seg. Det ble en spennende avslutning og spenningen blir ikke utløst før under kåringen på Haugalandskonferansens festkveld 4. mars.

Finalistene ble plukket ut etter en nøye saumfaring av en rekke kandidater i floraen av spennende bedrifter i vår region.

Juryen består av Rolf Sjursen, Anne Merete Haugen, Anne Kristin Helgeland, Alexander Urrang Hauge, Helge Seglem og Egil Severeide.

Kriteriene for å bli valgt til «Årets bedrift» er som følger:

1. Ha hovedkontor i regionen.

2. Ha en god økonomisk utvikling over tid

3. Være ledende på sitt område

4. Være en god nettverksbygger i vår region

5. Være en god arbeidsplass med godt arbeidsmiljø

Her er kort beskrivelse av finalistene:

Ølen Betong

Forventet omsetning 2015: 1.5 milliarder kroner

Resultat: ikke klart ennå, men solid overskudd

Antall ansatte: 450

Nasjonalt selskap med hovedkontor i Ølensvåg. En av landets største betongprodusenter med stort fokus på logistikk, innovasjon og vekst. Har kjøpt opp en rekke selskaper og har nå 26 produksjonssteder over hele landet.

Har egen teknologigruppe som jobber med produktutvikling på alle nivå.

En årelang satsing i Murmansk i Russland gir nå gode resultater. Selskapet har sikret seg store kontrakter for levering til russisk gassindustri.

Er aktiv nettverksbygger og sponsor i lokalmiljøet. Var finalist i fjor også, da Marine Aluminium vant.

Har aldri hatt flere lærlinger enn nå; 6 i tallet.

Hydal Group

Forventet omsetning i 2015: 850 millioner

Resultatet: Antagelig i størrelsesorden 30-40 mill.

Antall ansatte:  350

Startet av Ståle Karlsen da Hydro ville selge ut flere av virksomhetene på Karmøy. Fra starten i 2001 har Karlsen bygget opp flere bedrifter i aluminiumssegmentet og gjort dem til levedyktige virksomheter. Sjokkerte bransjen da han kjøpte pressverket på Raufoss i 2013, og mangedoblet omsetningen.Hydal har også en fabrikk i Sverige og i Danmark

Driver omfattende produktutvikling og er involvert i spennende Fou-prosjekter med Hydro og forskningsinstitusjoner. Leverer til bilindustrien, bygg og anlegg, elektronikk- og annen industri som ferdigstiller aluminiumsprodukter.

Ståle er aktiv nettverksbygger på Haugalandet og er med i styret i flere bedrifter.

Bedriften har 11 lærlinger i Hydal Group, 8 på Raufoss, og 3 i Hydal AS.

 

Fatland-gruppen.

Forventet omsetning 2015: 4 milliarder

Resultat:  Rundt 50 millioner

Antall ansatte: 620 hvorav vel halvparten i Ølen.

Fatland ble startet i 1892 og er den ledende private kjøttprodusentet i Norge. Har bygd stein på stein og investerer nå i et flunkende nytt produksjonsanlegg i Ølen som vil doble produksjonen med samme antall ansatte.

Har tatt i bruk moderne produksjonsutstyr, som gir økt produktivitet og sikrere produksjon. Produserer nå dobbelt så mye med like mange ansatte som for 10 år siden.

Fatland har posisjonert seg for framtiden og er den største utfordreren til Nortura. Gode avtaler med Coop og Norgesgruppen sikrer god avsetning. På en dag kan det produseres nok kjøttdeig til hele Norge fra anlegget i Ølen.

70 vogntog kjører daglig ut og inn til Fatland Ølen. Sykefraværet er under bransjenivå og selskapet har stabil arbeidskraft. Medd 5000 bønder som leverandører er Fatland navet i den private kjøttbransjen.