Lokal overtakelse er det beste alternativet for flyplassen på Helganes, hevdes det i ny rapport. - Avhenger av betingelsene, sier HN-direktøren

Skrevet .

Rapporten er bestilt av Haugaland Vekst i forståelse med det regionale flyplassutvalget, der HN-direktør Egil Severeide er med.

 Vurderingen av mulige framtidige driftsformer på vår lokale flyplass inngår i en digital faktabank Haugaland Vekst har laget.

Faktabanken blir torsdag presentert for Haugaland Vekst regionråd, der de ti ordførerne i regionen sitter. skriver Haugesunds Avis.

Fire alternative driftsformer for Helganes er vurdert av konsulentfirmaet IC Aviation.

Firmaet har spesialisert seg på utvikling av regionale flyplasser, og har samarbeidet med over 30 slike aktører i Sverige, Norge og Finland.

Lokal overtakelse – gjennom et kjøp av hele flyplassområdet og tjenestene som ytes – scorer desidert best hos ICA.

Denne driftsformen vil gi best forutsetninger for å utvikle rutetilbudet, eksempelvis i samarbeid med aktører innen reiselivsbransjen.

Også økonomisk, og for å øke de kommersielle inntektene bl.a. fra taxfreesalg, scorer dette alternativet best.

Lokal overtakelse vil bidra til å opprettholde trafikken og utvikle flyplassen videre.

Dette vil igjen gi store samfunnsmessige ringvirkninger, og bidra til å bevare og skape nye arbeidsplasser, mener ICA.

Mer om rapporten her:

http://www.h-avis.no/samferdsel/flyplass/haugesund/lokal-overtakelse-best/s/5-62-271120

HN-direktør Egil Severeide sier at det der et stort engasjement rundt flyplassens framtid, og det er viktig med en rask avklaring.

– Så lenge Avinor sier nei til å fortsette som nå, er regional overtakelse et alternativ. Det betyr i grove trekk at kommunene i regionen sammen med næringslivet går inn med kapital og «kjøper» flyplassen.

Vi vet at det bedriftene våre vil strekke seg langt for å utvikle Helganes, men ikke til hvilken som helst pris. Betingelsene i en avtale om overtakelse må være riktige, sier Severeide.