Førre-krysset i Tysvær gir Vegvesenet hodebry. Slik skal det se ut når det er ferdig. Krysset er prosjektert av ConStrada i Bergen. (Ill.: Statens vegvesen)

Vegvesenet avlyste anbudskonkurransen i Førre-krysset fordi to av tre selskaper ikke fikk godkjent anbudene. Nå blir ikke krysset ferdig før våren 2016.

Skrevet .

Ombyggingen blir dermed fem måneder forsinket.  Nå er oppdraget utlyst på nytt. Anbudsfristen er satt til 6. august.

Vegvesenet fikk inn tre anbud på oppdraget: Et på 78,1 mill., et på 86,6 mill, og et på 92 mill. De to laveste ble avvist, det ene på grunn av formelle feil, det andre på grunn av manglende dokumentasjon på kompetanse.

I denne situasjonen valgte Vegvesenet å lyse ut konkurransen på nytt. Risa som ga det høyeste anbudet, klaget på vedtaket, men klagen ble avvist, skriver tidsskriftet «Våre Veger»

Krysset ligger innerst i Førresfjorden i Tysvær kommune. Her møter E134 fylkesveg 771 i et trafikkfarlig T-kryss.

Det skal bygges om til et planskilt kryss. I tillegg til å bedre trafikksikkerheten vil Vegvesenet også bedre forholdene for kollektivtrafikken, redusere støy, og gjøre det lettere å ta seg fram for fotgjengere og syklister.

Opprinnelig var fristen for ferdigstillelse satt til 30. november 2015. Nå er den forlenget til 29. april 2016.

Les hele historien her:

http://www.tu.no/vareveger/nyheter/2014/06/23/ny-utlysning-av-kryssombygging-pa-e134?utm_source=newsletter-2014-06-26&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-vv