Fylkesrådmannen i Hordaland vil droppe fire felt på E39. - Det er å gå baklengs inn i framtida, sier HN-direktøren

Skrevet .

Fylkesrådmannen i Hordaland mener kostnaden på 43 milliarder kroner for fergefri E39 sør for Bergen er for høy. Nå vil han gå tilbake til de opprinnelige planene om to felt.

– En løsning på fire felt trekker kostnadene opp. Derfor peker vi på et alternativ for å få utgiftene ned igjen, sier fylkesrådmann Rune Haugsdal til NRK.

Planen om Hordfast som del av ferjefri E39 ble i fjor beregnet å koste 43 milliarder kroner, mer enn dobbelt så mye som overslagene som ble gjort fem år tidligere.

Broen over E39 vil bli det dyreste og største veiprosjektet i Norge noensinne om det skal gjennomføres.

Prisen kan i verste fall velte hele prosjektet. Fylkesrådmannen i Hordaland mener derfor det bør vurderes å droppe firefelts motorvei med fart på 110 kilometer i timen, skriver nrk.no.

HN-direktør Egil Severeide er lite begeistret for utspillet.

– Vi bygger ikke veger og tunneler for moro skyld. Vi bygger for å skape nye bo- og arbeidsmarkeder.  Fire felt på hele strekningen Bergen-Stavanger er nødvendig om vi skal oppnå målet om et felles bo- og arbeidsmarked. Det gjør at vi får ned kjøretiden mellom Bergen og Stavanger til to timer og 15 minutter, og godt under timen mellom «hubene» Stavanger-Haugesund-Leirvik-Bergen.

Dette er en kritisk pendleravstand, noe bl.a. professor Victor Normann har vært opptatt av. Med to felt vil det ta for lang tid. Fire felt er mer trafikksikkert fordi du eliminerer møteulykkene, det reduserer faren for kø ved ulykker, det gir rom for kollektivfelt, og øker den regionale attraktiviteten ved at tid og avstand blir sterkt komprimert. Og det bidrar til vekst og nye arbeidsplasser i hele beltet.

-Vi er heller ikke glad for kostnadsøkningen, men vi må se dette i et større perspektiv. Dette er det største samferdselsprosjektet på Vestlandet noensinne. Det vil binde sammen en region med knapt 1 million mennesker. Ute i Europa er fire felt mellom de store byene et minimum. På Østlandet bygges det fire felts veg overalt-til og med til Kongsvinger i de dype skoger! Så skal vi her stå med lua i handa og si at det blir for dyrt å bygge en veg med skikkelig standard mellom to av Norges største byer. Det er å gå baklengs inn i framtida, sier Severeide.

Les mer her:

https://www.nrk.no/hordaland/vil-droppe-fire-felt-og-110-km_t-pa-fergefri-e39-1.13356044