Leder av forstanderskapet, Leif Aalvik, åpner Haugesund Sparebanks nye kontor i Sveio sentrum.

Folk  møtte mannsterkt opp da Haugesund Sparebank åpnet nytt kontor i Sveio sentrum.

Skrevet .

Mens de fleste banker i dag velger å legge ned filialer, har Haugesund Sparebank gått til det usedvanlige skritt  å opprette et nytt kontor.

Haugesund Sparebank har allerede mange kunder fra Sveio, men med den nye etableringen midt i Sveio sentrum håper banksjef Knut Grinde Jacobsen på enda større oppslutning.

 

Det nye kontoret kommer til å være betjent tre dager i uken (mandag, onsdag og fredag), mens en moderne bankautomat for både uttak og innskudd vil gi folk i Sveio et godt totalt banktilbud, skrivr banken i en pressemelding.

 

En av dem som satt stor pris på at Haugesund Sparebank etablerer seg i Sveio var Trond Vindenes Wirkola.

Haugesund Sparebank hadde 625 kunder før etableringen, med da banken åpnet sine dører på onsdag var Wirkola den første nye kunden.

 

Det har gått kort tid fra banken besluttet å etablere seg i Sveio og til de åpnet kontoret i Sveio sentrum.

Da det sent i fjor høst ble kjent at Sparebanken Vest ville legge ned sitt kontor i Sveio, tok Sveio kommune kontakt med Haugesund Sparebank og spurte om banken kunne tenke seg å etablere kontor i Sveio.

Styret i banken stilte seg positive til planene, og så sent som i februar i år gav forstanderskapet grønt lys for etableringen.

To måneder senere kunne leder av forstanderskapet, Leif Aalvik, markere begivenheten ved å klippe over snoren inn til det nye kontoret.

 

I forbindelse med åpningen delte banken også ut gaver fra bankens gavefond til fire heldige lag og organisasjoner.

Sveio Idrettslag, Sveio Turlag, Ryvarden krets (speiderne) og Sveio Frivilligsentral mottok alle 20.000,- kroner hver.