Skrevet .

De siste ukene har det virkelig svingt på det samferdselspolitiske området. Først lanserer sjefen for Fergefri E39, Olav Ellefset ideen om fire feltsveg mellom Bergen og Stavanger med en fartsgrense på 130 km/time.

Så signaliserer samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen at han vil satse på èn hovedferdselsåre mellom øst og vest. Han vil ha en skikkelig hovedvei som sikrer framkommelighet uansett vær, og ikke fire- fem «halvgode» som nå.

Begge prosjektene berører oss sterkt.

Fire felt mellom Bergen og Stavanger har vi for vår del snakket varmt om i flere år. Først og fremst fordi det vil binde regionene sammen til et felles bo-og arbeidsmarked. Våre venner i Statens Vegvesen har ikke vært like begeistret, men når det nå slås i fast i en ny rapport at fire felts veg kan gi en årlig produktivitetsgevinst på flere titalls milliarder kroner, da får det noen til å tenke. 

Når det i tillegg betyr sikrere ferdsel fordi de tragiske møteulykkene elimineres, blir prosjektet enda mer interessant. Selvfølgelig vil det koste, men det handler om å tenke langsiktig og planlegge for framtida. Når Ellefset nå går så høyt på banen, er det ikke for å avfyre løsskudd..

Samferdselsministerens ide om å satse på en hovedvei over fjellet, er også møtt med stor interesse. Solvik-Olsen er åpenbart gått lei stadig stengte veier vinterstid, med de kostnader det påfører samfunn og bedrifter. Vi tolker statsråden dithen at han vil satse pengene på å bygge èn vintersikker hovedvei.

Spørsmålet er; hvor?

E134 Haukeli, Rv7 Hardangervidda, E16 Filefjell eller Rv 52 Hemsedal?  Hemsedal kom best ut i en rapport  om samfunnsnytte, som ble presentert på en stor veikonferanse i Bergen nylig, foran Haukeli og Hardangervidda.

Den rapporten er, i kjent stil, selvfølgelig plukket fra hverandre av tilhengerne av de andre alternativene.

Her blir det kamp. Det kan jeg love dere. For vår region er det viktig å komme raskt på banen. Og her må det tenkes strategisk. Skal vi satse alt på ett kort, og presentere en så grundig argumentasjon at samferdselsministeren er nødt til å velge E134?

Eller skal vi forberede en argumentasjon som forteller at det lureste Solvik-Olsen kan gjøre er å redusere antall fjelloverganger til to- for å tilfredsstille både bergensere og siddiser?

For å være på den sikre siden…