- Det er billigere å ligge til kai enn å leie ut plattformforsyningsskip på slike betingelser, sier Jan Fredrik Meling i Eidesvik Offshore.

Skrevet .

Han snakker om ratene i spotmarkedet og framtiden for bransjen i et stort intervju i Dagens Næringsliv fredag. Meling planlegger for at nedturen vil vare i flere år framover.

– Det er rett og slett bånn i bøtta, sier Meling om markedet for service offshore-skip. Vi planlegger internt som om dette vil ta flere år. Vi ser ingen bedring på kort sikt. Det er fremdeles stor overkapasitet på  på fartøyer i det segmeneter vi jobber, sier Meling.

Rederiet skaln nå gjennom et omfattende kostnadskutt: Driftsutgiftene på rundt 400 millioner årlig skal reduseres med 45 millioner.

Eidesvik har i dag 11 skip i drift og fem i opplag. Rederiet regner med at tallet økes til seks om kort tid.

For øvrig tar Østensjø-rederiet i Haugesund tre konstruksjonsfartøyene Edda Fauna (bildet), Edda Flora og Edda Fonn ut av NOR-registeret og inn i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS).

Haugesundrederiet flagger om tre skip, og erstatter deler av mannskapet med utenlandske sjøfolk.

– Vi har holdt ut så lenge vi kunne, sier sjefen.Dermed mister inntil 40 sjøfolk arbeidsplassen sin i rederiet.

Omflaggingen satt langt inne, ifølge administrerende direktør Kenneth Walland.

– Vi har holdt ut så lenge vi kunne – kanskje for lenge.

Nå måtte rederiet ta et valg, ifølge sjefen.

– Fortsatt NOR-flagg på disse skipene var ikke lenger et forsvarlig alternativ – med dette kostnadsbildet er det dessverre ikke lengre konkurransedyktig, sier Walland.

 

eddafauna2915[1]