Lavere variable kostnader og høyere salgsvolum gir resultatforbedring for Hydro Karmøy så langt i 2016

Skrevet .

Hydro Karmøy leverte et overskudd før renter og skatt på 77 millioner kroner i årets første tre

måneder. Det er en forbedring på 15 millioner kroner sammenlignet med 4.kvartal 2015.

Resultatforbedringen skyldes i hovedsak lavere priser på innsatsfaktorer som alumina og karbon og

sesongmessig høyere salg innenfor produktområdene våre, sier fabrikksjef for metallverket Trond

Olaf Christophersen.

Vi ser en noe høyere realisert (basis) aluminiumspris sammenlignet med forrige kvartal, men denne

effekten mer enn nøytraliseres av et lavere produkttillegg.

– Resultatet i valseverket er på nivå med foregående kvartal. Vi ser fortsatt stabile marginer og

salgsvolum, samt positiv utvikling innenfor elektrotekniske produkter, sier fabrikksjef for valseverket

Svein Oscar Vormedal.

En krevende produktmiks i kvartalet har forutsatt veldig god innsats fra de ansatte.

Fortsatt overproduksjon

På verdensbasis forventer Hydro at produksjon og etterspørsel etter aluminium vil være omtrent i

balanse i 2016, men at kinesisk eksport fortsatt vil sette press på prisene i vestlige markeder.

– Det er fortsatt slik at kineserne produserer mer aluminium enn de selv har behov for, og dette har i

lengre tid bidratt til lavere priser også i de markedene vi leverer til, sier Christophersen.

På grunn av utfordrende markedsforhold lanserte Hydro i desember planer om å forbedre

lønnsomheten til selskapet med 2,9 milliarder kroner innen utgangen av 2019. Fabrikksjefene mener

det er viktig at også Hydro Karmøy leverer betydelige forbedringer for at dette målet skal nås. Så

langt leverer Hydro Karmøy forbedringer i henhold til målsetningen.

– Å produsere aluminium er som å delta i et verdensmesterskap hver eneste dag. Konkurransen blir

stadig tøffere, og derfor må vi hele tiden forbedre oss. Men dette er ikke noe nytt for oss, så her

gjelder det å fortsette det målrettede arbeidet vi har holdt på med i mange år, sier fabrikksjefene.

Viktig teknologipilot

I februar besluttet Hydro å bygge en pilot for verdens mest klima- og energieffektive produksjon av

aluminium, på Karmøy i Rogaland. Piloten skal stå ferdig i andre halvår neste år, med en prislapp på

4,3 milliarder kroner. Enova støtter prosjektet med omtrent 1,6 milliarder kroner.

– Teknologipiloten på Karmøy er naturligvis viktig for oss, både med tanke på å videreutvikle ny- og

mer energieffektiv produksjon men også fordi flere av teknologielementene som testes også vil

kunne implementeres i allerede eksisterende produksjon i fremtiden, sier Christophersen.

Vil bruke vindkraft

I løpet av første kvartal inngikk Hydro nye kraftkontrakter med selskapene som står bak den

planlagte vindkraftparken på Fosen, og vil etter det selskapet kjenner til være det første i verden som

bruker fornybar vindkraft til aluminiumproduksjon.

– Med både vannkraft og vindkraft i kraftmiksen er dette med på å sikre at aluminium fra de norske

verkene er det grønneste metallet i verden, sier Christophersen.