"Den største delen er ikke synlig, og ligger skjult" Påstanden kom fra kursholder Astrid Voll Storaas under Næringsforeningens Frokostkurs torsdag morgen.

Skrevet .

Storaaas vektla i sitt foredrag viktigheten av at bedriften lever etter verdiene en har satt, og ikke minst at daglig leder praktiserer » walk the talk». Med det mener Astrid Voll Storaas at bedriftens leder må gå foran som et eksempel, og at bedriftens verdier må være noe mer enn et dokument på intranettet.

Hun utfordret i sitt innlegg tilhørende å skrive ned det de oppfattet som de viktigste verdiene for en bedrift, og hadde i fortsettelsen en gjennomgang av en undersøkelse som viste hvilke verdier som går igjen i suksessbedrifter. «La oss skape en kultur det skinner av» var en av målsetningene Storaas formildet  med stor entusiasme til deltagerne på årets siste Frokostkurs.

Neste Frokostkurs er torsdag 7. februar og handler om «kommunikasjon som virker»