- Det er alltid viktig å begynne omstillingen i tide. Gjør det mens du ennå har styringskraft i bedriften, og mens du ennå har økonomi til å investere, råder næringsminister Trond Giske.

Skrevet .

Ifølge ministeren er dette næringslivets fem viktigste utfordringer i tiden fremover:
Omstillingsevne
Tilgang på arbeidskraft
Tilgang på kapital
Å se mulighetene ute i verden
Å styrke de næringene som ikke er oljerelaterte

Norske næringslivsledere bør allerede nå innrette seg etter disse utfordringene, sier han til Dagens Næringsliv.