Skrevet .

I 2012 økte lønningene i industrien i Norge med drøyt fire prosent. Hos våre handelspartnere var lønnsveksten til sammenligning under tre prosent. Samtidig steg den norske kronen i verdi, noe som også innebærer en svekkelse av konkurranseevnen, skriver Dagens Næringsliv.

Dette går fram av den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg, som ledes av Ådne Cappelen. Han er også forsker i Statistisk sentralbyrå.

At lønnskostnadene øker mer i Norge enn hos våre handelspartnere, er en prosess som har foregått over svært lang tid. Selv om Norge så langt har klart å kombinere høy lønnsvekst med lav ledighet, mener Cappelen den svekkede konkurranseevnen kan være et problem.

– I en situasjon hvor vi ser at vår oljeavhengighet bidrar til å presse ut annen næringsvirksomhet, og tempoet i det går ganske kjapt, og det internasjonalt er vanskelige tider for tradisjonell industri, synes jeg ikke vi skal lukke et aktivitetsgap ved å pøse på mer i oljesektoren på kort sikt. Det synes jeg ikke er lurt, sier han.

Teknisk beregningsutvalg legger fram et tallmessig bakgrunnsmateriale i forkant av lønnsoppgjørene slik at partene er enige om det økonomiske grunnlaget når forhandlingene starter.