For å hjelpe skoleungdom til å velge rett utdanning trenger skolene bedrifter som vil gi elevene en sjanse til å prøve seg i praksis. -Si ja, sier lederen av Haugalandet Skole Arbeidsliv.

Skrevet .

«Arbeidsuka» i ungdomsskolen kalles nå JOBB-dager og gjennomføres på tre dager. Skolene trenger flere bedrifter i porteføljen som kan gi ungdommene kunnskap om vårt lokale næringsliv. Næringsforeningen oppfordrer egne medlemmer til å bidra ved å registrere seg som ja bedrift her:

http://www.skoleogarbeidsliv.no

– Det er fort gjort, sier Tore August Bauer-Nilsen, leder for Haugalandet Skole Arbeidsliv. Man må kjenne på et samfunnsansvar for fremtidens arbeidstakere, men det koster ingenting annet en litt tid og velvilje. Vi trenger bedrifter som sier JA til å la elever få prøve seg i arbeidspraksis tre dager om våren og tre dager om høsten.

Adm. dir i HN, Egil Severeide håper at mange av Næringsforeningens medlemmer vil ta oppfordringen og registrere seg. Dette er en fin måte for bedriftene å bygge omdømme på og være med på å inspirere morgendagens arbeidstakere til å gjøre gode valg med tanke på utdanningsløp, sier Severeide