- Tips oss og sjekk underleverandører jevnlig. Da kan vi ta de useriøse aktørene, sa Marie Aanensen i Akrim  på Byggarena. .

Skrevet .

En større kartleggingsaksjon i bygg- og anleggsbransjen utført av A-krim Rogaland viser at flere firmaer beveger seg utenfor regelverket. Under aksjonen for vel en måned siden ble det funnett brudd hos nesten en av tre under aksjonen,

fortalte Aanensen på Byggarena sist uke.

 

Hun leder Akrim Haugesund, som  består av folk fra Arbeidstilsynet, politiet, Nav kontroll, Skatteetaten og Toll.

– Vi møtes jevnlig for deling av tips og planlegging av felles tilsyn og aksjoner. Vi har god effekt av å gå sammen. Vi har hele Haugalandet som nedslagsfelt, samt deler av Hordaland, sa Aanensen.

Hun understreker at Akrim er avhengig av å samarbeide med seriøse aktører innenfor byggebransjen for å finne de useriøse.

– Seriøse aktører må være flinke til å tipse oss, samt å selv sjekke underleverandører jevnlig. Vis interesse for arbeidstakere, besøk byggeplassen, spør hvor de bor. Mye kan enkelt avdekkes ved å være til stede der byggingen utføres, sa Aanensen.

Om situasjonen på Haugalandet forklarte hun at den er verken bedre eller verre enn resten av landet.

Det avdekkes blant annet svart arbeid og Nav-svindel. Vi ser også mye dårlig innenfor innkvartering (dvs. at arbeidstakerne innkvarteres av arbeidsgiver). Et typisk eksempel er gamle eneboliger med elendig brannsikkerhet, dårlig standard og gammelt elektrisk. Her bor det gjerne en gjeng utenlandske arbeidstakere, sier Aanensen.

 

 

 


Foreløpige resultater fra aksjonen i oktober viser:

 • 153 registrerte og uregistrerte firmaer og ca 285 arbeidere ble kontrollert.
 • 50 av 153 firmaer knyttes til mindre eller større brudd.
 • Flere hadde ikke levert omsetningsoppgaver, ikke-registrerte arbeidere, ikke registrert i MVA-registeret, flere utredes for mulig trygdesvindel.
 • 81 EØS-borgere, 3 borgere fra land utenfor EØS og 9 norske borgere knyttes til disse 50 firmaene.
 • Det ble inndratt 17 HMS-kort på grunn av arbeidsforhold som var opphørt, 25 HMS-kort ble inndratt på grunn av at de var utgått og 65 arbeidere manglet HMS-kort.
 • NAV Kontroll utreder 15 personer nærmere for mulig trygdesvindel.
 • Politiet bortviste 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.
 •  A-krim Rogaland fant tre personer som jobbet ulovlig, alle fra land utenfor EØS. En er fengslet, en er uttransportert og en sak jobbes videre med.
 • NAV Kontroll utreder 15 personer nærmere for mulig trygdesvindel.
 • Politiet bortviste jfr politiloven 34 arbeidere fra byggeplasser der det var mistanke om ulovligheter.
 • Det ble påtruffet tre 3. landsborgere som jobbet ulovlig. En er fengslet, en er uttransportert og en sak jobbes det med.