HN-direktør Egil Severeide ber om forklaring på de mange kostnadssprekkene i Haugalandspakken.

Skrevet .

Saken ble behandlet på styremøtet torsdag og der var det unison enighet om at dette er en viktig sak det er viktig både for bedriftene og folk på Haugalandet å få vite mer om.

I brevet til leder av styringsgruppen for Haugalandspakken skriver Severeide at «vi har med stigende uro sett medieoppslagene om kostnadsoverskridelser i Haugalandspakken, og antydningene om en ny vurdering av bompengesatsene.

De gjentatte kostnadsoverskridelsene har  fått mange av våre medlemsbedrifter til å reagere, særlig fordi køen av prosjekter som vi hadde håpet skulle realiseres i Haugalandspakken stadig krympes.

Vi ønsker derfor å få en redegjørelse for kostnadssprekken på de største prosjektene i Haugalandspakken og hvilke mekanismer som ligger bak. Hvem bestemmer endringer/justeringer i prosjektene, hvem kvalitetssikrer dem og hvordan kan framtidige kostnadsoverskridelser av dette kaliber unngås i framtiden?

Vi tror åpenhet  og dialog rundt disse temaene vil kunne skape økt tillit mellom de som betaler og de som forvalter midlene og at prosessen  vil være til alles beste, heter det i brevet fra Næringsforeningen.

 

Her er brevet:

haugalandspakken