Vestlandsalliansen klar til møte med stortingsbenkene: Fra venstre Marit Warncke (Bergen Næringsråd), Egil Severeide (HN), Anne Woie (Stavanger) og Anne Grete Sandtorv (Stord)

Vestlandsalliansen ber stortingsrepresentantene forberede seg på å bruke mer penger på infrastruktur og offentlige bygg.

Skrevet .

– Vi har ikke sett det verste ennå. Vi vestlendinger liker ikke å be staten om almisser, men det er nødvendig å minne om at oljekrisen ikke bare krever omstilling, men også et snev av motkonjunkturpolitikk for å unngå uønsket ledighet og å beholde kritisk kompetanse, sa HN-direktør Egil Severeidei i møtet med tingrepresentantene fra de to store vestlandsfylkene.

Møtet fant sted på Stortinget, og oppmøtet var imponerende. De fire næringsforeningene i Bergen,. Stavanger, Haugesund og Stord inviterte, og «benkene» fra Rogaland og Hordaland var godt besatt. De gav  samstemt ros til initiativet, og til at næringsforeningene på denne måten er en pådriver for å samle kreftene i den viktige vestlandsaksen.

-Dere har også klart å bringe delegasjonene fra Rogaland og Hordaland sammen, og det er jammen lenge siden sist, sa Høyres Øyvind Halleråker fra Bømlo.

Adm.dir. i Bergen Næringsråd Marit Warncke tok for seg de viktige sakene for Vestlandsalliansen:

 

Vi ønsker økt fokus på Vestlandets fremste næringer og betydningen næringenes verdiskaping har for Norge; energi, maritim, marin, finans, handel
Vi skal arbeide for å utvikle Vestlandet til en bo- og arbeidsregion med basis i ny og bedre infrastruktur

 

Vi arbeider med et forsterket samarbeid mellom næringsliv, politikk, akademia og økonomi.

 

Vi skal sammen gi Vestlandet høyere oppmerksomhet på den rikspolitiske arena.

 

Anne Woie fra Stavanger og Anne Grete Sandtorv tok for seg utfordringene for de respektive regionene, og felles for dem begge er usikkerheten rundt effekten av oljekrisen. For Stord er det kritisk hvis ikke Kværner får en av de neste store tildelingene på Sverdrup-utbyggingen. Det ble vist til en fersk fellesuttalelse fra alliansen der konsekvensen av å la nye store kontrakter havne i Asia kan få  for sysselsetting og kompetanse blir synliggjort.

HN-direktør Egil Severeide berørte det samme emnet og hevdet at vi er midt inne i en krevende omstillingsperiode, der det å beholde kompetanse blir et viktig mål. Oljealderen er ikke over, i 2022 skal fase 2 i Sverdrup-utbyggingen i gang og den har også et formidabelt format over seg, sa Severeide.

Han viste til at det er et stort gap mellom det vi i dag bruker av oljepenger og den grensen som handlingsregelen setter. Han mente politikerne må se på muligheter for å forsere viktige infrastrukturtiltak og andre offentlige investeringer for å dempe effektene av oljekrisen. Det er vinn- vinn for begge parter; ledigheten kan dempes og stat og kommuner kan få gjort viktige investerings- og vedlikeholdsprosjekter til reduserte priser.

Severeide tok også opp situasjonen ved flyplassen på Helganes og behovet for et ambulansehelikopter i regionen, og bad politikerne ta md seg argumentene inn i den videre diskusjonen.