Haugaland Kraft`s årsregnskap for år 2012 er klart og kommunene som eier selskapet kan glede seg over et utbytte på hele 99,1 millioner kroner

Skrevet .

Driftsresultatet for år 2012 er i følge en pressemelding fra selskapet på 113 mill. mot 154 mill. i 2011. Resultat etter skatt viser et overskudd på kr. 109 mill., mot kr. 147 mill. i 2011. Nedgangen skyldes flere forhold, blant annet reduserte inntekter fra kraftproduksjon, høyere pensjonskostnader og lavere resultatandel fra Sunnhordland Kraftlag.

Til tross for nedgang i driftsresultat leverer Haugaland Kraft kr 7,5 mill. høyere utbytte til eierne enn i fjor. Eierne til selskapet  er kommunene i regionen, og eierskapet er fordelt som følger: Karmøy kommune 44,84 %, Haugesund kommune 31,97 %, Tysvær kommune 9,80 %, Vindafjord kommune 6,85 %, Sveio kommune 5,05 %, Bokn kommune 1,08 % og Utsira kommune 0,41 %.

For uten kraftleveranse har Haugaland Kraft  blant annet også satset på leveranse av fiberbasert bredbånd i regionen. I år 2012 opplevde selskapet en vekst på ca. 10 % innenfor dette virkeområde, og hadde ved årsskifte 25 212 kunder.

Et annet satsningsområde for Haugaland Kraft har vært utvikling av Haugaland Næringspark AS, der en med eierskap til 5000 mål satser på å bli et av Vestlandets viktigste områder for industrietableringer i fremtiden