Nordfylket opplever store variasjoner i arbeidsledighet. Haugesund er blant landstoppene, mens Suldal er helt på bunn.

Skrevet .

5.5 prosent er ledigheten på i Haugesund i november, og det plasserer regionsenteret på 4.plass blant landets over 400 kommuner. Suldal har 0.7 prosent og det er helt på bunn på landsstatistikken. Sauda med 1.9 % ligger også godt an.

Haugesund er den eneste av kommunene i nordfylket som har større ledighet enn fylkesgjennomsnittet.

Men selv om Haugesund er blant de «verste» ledighetskommunene, vokser ledigheten her mindre enn i fylket som helhet. Særlig Stavanger-regionen følger etter. For Rogaland som helhet er ledigheten ved utgangen av november på 4.1 prosent. Det er godt over landsgjennomsnittet på 2.9 prosent.

I følge NAV Rogaland har ledigheten i Rogaland det siste året økt med 81 prosent, men «bare» 38 prosent i nordfylket. Det skyldes hovedsakelig oljenedturen i Stavanger-regionen, og den ventes å fortsette.

Nå er det særlig personer over 50 år som rammes, men ledigheten er fortsatt størst blant de unge.

En av årsakene til at Rogaland nå har gått fra å være best til å være verst i klassen er den sterke internasjonaliseringen dette fylket har opplevd. Mens 78 prosent av de ledige i landet som helhet er nordmenn, er andelen 65 prosent i Rogaland. Andelen ledige polakker er her i fylket 15 prosent, mot 9 prosent på landsbasis.