Norge er i ferd med å bli foregangsnasjon på bruk av batterier i skip.

Skrevet .

– Interessen er overraskende stor, sier Narve Mjøs, direktør for batteriprosjekter i DNV.
Denne uka har det vært holdt en konferanse om batteridrevne skip med fokus på økonomi og miljø.

Mjøs hadde ikke trodd at så mange som 145 interesserte fra rederier, verft, forskermiljøer og myndigheter var opptatt av et såpass smalt tema.

– Tiden er tydeligvis moden for batterier i skip, enten 100 prosent strømdrevne eller hybrider, konkluderer han.

Posisjonen er allerede sikret ved at Norled i 2015 tar i bruk verdens første store 100 prosent batteridrevne bil- og passasjerferge, Østensjø Rederi bygger offshorefartøy der batteri er en del av kraftpakken om bord, og Viking Lady – som går på LNG og har brenselcelle – får installert batteripakke i mars.

Dermed blir Eidesvik-fartøyet en sann hybrid.

Mjøs mener det norske miljøet har et godt utgangspunkt for å ta en lederrolle.  

Les mer her:

http://e24.no/energi/batterier-paa-full-fart-inn-i-skip/20329322