Ny teknologi gjør at betong igjen kan bli brukt som dekke på norske veier.

Skrevet .

Lite har skjedd innen betongdekker på norske veger etter noen spede forsøk på 80- og 90-tallet. Nå ønsker Statens vegvesen å blåse støvet av dette dekkealternativet.

I Norge ble det bygd flere veger med betongdekke, både høyfast betong og valsebetong, på 1980- og 90-tallet. Men på grunn av både tekniske, økonomiske og markedsmessige årsaker ble det ikke satset videre på betong som dekkealternativ den gangen.

-Vi har imidlertid behov for et alternativ til asfaltdekker på tungt belasta områder som for eksempel i busslommer, stasjonsområder, parkeringsplasser og terminaler, forteller Jenny Myrenget Sjøli ved seksjonen for drift- og vedlikehold i Vegdirektoratet til tidsskriftet «Våre Veger#