Bjørn Bugge får nok et styreverv i regionen. Her sammen med Caroline Stensland fra et tidligere møte i Styrestall Haugalandet, der begge holdt foredrag.

Bjørn Bugge får posisjonen som styreleder i Fjord Motorpark Eiendom AS. - Han sitter med verdifull erfaring, sier ledelsen.

Skrevet .

Fjord Motorpark er et visjonært og omfattende prosjekt med mange viktige samfunnsmessige synergier
utover idrett og trafikksikkerhetsopplæring. Her er næringsutvikling et helt sentralt område. Derfor er det
en stor glede at vi har fått med en ressurs som Bjørn Bugge, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Bjørn Bugge er en av regionens fremste eksperter på næringsutvikling. Kjent fra utallige foredrag og
debatter om emnet. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med bred ledererfaring fra offentlig virksomhet, bank og fra akademia, hvor han også har forelest innen bedriftsutvikling,
markedsføring og strategi.
Bugge er en meget erfaren styreleder med over 20 års styreerfaring fra en rekke ulike bedrifter.

Etablering av Fjord Motorpark i gangavstand til Haugesund Lufthavn Karmøy, blir en katalysator for mange næringssynergier. Aller viktigst er utvikling av Fjord Motorpark som arena for etter- og
videreutdanning for yrkessjåfører.

Her er det inngått en samarbeidsavtale med landes største tilbyder innenfor fagområdet. Som følge av dette samarbeidet vurderes nå etablering av et brannsikkerhetssenter i
nær tilknytning til baneanleggene. Videre er det samarbeid med eiendomsinvestorer om å utvikle et næringsområde rundt flyplassen.

Dette vil videre gi store positive ringvirkninger for regionens reiseliv.

Innen reiseliv er det et eget forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsinstituttet Polytec og Senter for Næringslivsforskning ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Bak Fjord Motorpark står 32 frivillige organisasjoner og klubber med ca. 2.800 regionale medlemmer. Prosjektet er organisert i to aksjeselskap. Fjord Motorpark AS og Fjord Motorpark Eiendom AS.

Det er i det siste selskapet investeringer og bygging av fasiliteter vil finne sted, og hvor det legges til rette for tilhørende næringsutvikling.
I samarbeid med Bjørn Bugge arbeides det nå med å rekruttere øvrige styremedlemmer. Det vil vektlegges et styre med komplementær kompetanse for å dekke et bredt kompetansebehov.

Det er også inngått et samarbeid med Haugesundsregionens Næringsforening om å engasjere en kandidat fra deres styretraineeprogram