IT-selskapet Appex er et av selskapene som er etablert i Haugesund-regionen de siste årene og som bidrar til mangfoldet i regionens næringsliv.

Haugesundregionen befester stillingen som en av Norges beste næringsregioner. I NHOs nærings-NM plasserer regionen seg som nummer 11 blant landets 83 regioner. Stavanger vinner- igjen..

Skrevet .

– Vi har i ulike rapporter de siste årene plassert oss rundt tiendeplassen på barometeret, og det illustrerer at vi har et sterkt og godt fundamentert næringsliv i vår region. Vi scorer særlig sterkt på antall nyeatbleringer og næringstetthet (størrelse) og litt svakere på vekst og lønnsomhet, sier Severeide.

Det er tiende gang NHO har utarbeidet rapporten NæringsNM.  Telemarksforsking har gjennomført analysene.  Alle årene sett under ett plasserer Haugesundregionen seg på 23. plass. Men de siste årene har regionen avansert og posisjonert seg rundt tiendeplassen.

Rapporten viser hvordan næringslivet gjør det i hvert enkelt fylke, region og kommune målt etter fire sentrale variabler (nyetableringer, vekst, størrelse, lønnsomhet). Analysen baserer seg på 2012-tall.

Noen av resultatene:

• Rogaland er årets vinner blant fylkene i NHOs NæringsNM, og er det fylket som har hatt best næringsutvikling de siste ti årene.

• Sola vinner blant kommunene, Sandnes er nr. 2, Stavanger nr. 3, Klepp nr.6, Hå nr.7 og Time nr.8 – av landets 428 kommuner. 6 av de 10 beste kommunene er Rogalands-kommuner og 8 av de 20 beste!

• Stavanger-regionen vinner blant næringsregionene for 9. år på rad, Dalane blir nummer 7 og Haugesundregionen nr. 11 – av 83 næringsregioner.

• Dalane er nest best blant de 83 næringsregionene på lønnsomhet, Ryfylke-regionen er nr. 3 og Stavanger-regionen nr.4.

• Sola er best av landets 428 kommuner de siste 10 årene, etterfulgt av Sandnes og Stavanger. Rogaland er representert med 9 av de 20 beste kommunene i samme periode.

• Sauda topper kåringen av lønnsomhet i kommuner foran Randaberg, 7 av de 20 beste kommunene på lønnsomhet er i Rogaland.

• Vestlandet har 5 av de 10 beste næringsregionene.

 

Her er lista over de beste regionene:

1. Stavanger

2. Trondheim

3. Ålesund

4. Sunnfjord

5. Bergen

6. Midtre Namdal

7. Dalane

8. Drammen

9. Oslo

10. Øvre Romerike

11. Haugesund

31. Sunnhordland

41. Ryfylke

55. Hardanger

 

 

En komplett oversikt av resultatene i NæringsNM  finner du her:

NæringsNM 2013