Haugesundregionen er på ny inne på NHOs topp ti-liste over de regionene i landet med størst attraktivitet og vekstkraft for næringslivet. - Dette bekrefter inntrykket av en region med et sterkt og variert næringsliv, som samspiller godt, sier HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

Denne rapporten rangerer norske kommuner og regioner etter en rekke indikatorer som gjenspeiler grunnlag for lokal attraktivitet og vekstkraft for næringslivet.
Dette omfatter vekstvilkår både for næringsvirksomhet og bosetting i kommunene.

-I den siste rapporten fra 2008 plasserte Haugesundregionen seg på 9.plass blant landets 83 regioner. At vi nå på ny er inne på topp ti-lista gir grunn til optimisme.

Det er en bekreftelse på at vi har stabilisert oss som en en av landet mest attraktive og vekstkraftige næringsregioner, sier Severeide.

Sunnhordland plasserer seg også høyt, men faller ned et par plasser fra 13. til 16. plass. På lista over de beste enkeltkommunene er imidlertid Stord best blant kommunene i Sunnhordland/Haugesundregionen med en 13. plass.

Hovedpunktene i NHOs barometer er:

• Sola kommune topper NHOs KommuneNM 2013. Stavanger følger på 4. plass og Sandnes på 7. plass av landets 428 kommuner

• Rennesøy kommune topper igjen kåringen for befolkningsvekst og demografi, fulgt av Gjesdal, Time, Sola, Sandnes. Klepp følger på 9. plass.

• Alle de fire næringsregionene i fylket er blant det 25 beste av landet 83 næringsregioner. Stavangerregionen kommer på 3. plass i analysen. Haugalandet kommer på 10. plass.

• Rogaland utmerker seg med en ung befolkning, særlig i byene og kommunene omkring byene.

Undersøkelsen viser at kommuner og regioner i de største by-områdene rangeres høyest. Disse områdene har de sterkeste arbeidsmarkedene, god befolkningsvekst og -profil, høyest kompetansenivå og best økonomisk grunnlag.

Det er også et klart trekk at kommuner med stor avstand til byområder rangeres lavest på de samme indikatorene, med unntak av byområdene i de nordligste deler av Norge.

Om NHOs KommuneNM:

NHOs KommuneNM 2013 inneholder et sett av indikatorer knyttet til norske kommuners og regioners vekstkraft og attraktivitet på viktige samfunnsområder:

• Arbeidsmarked (sysselsetting, uførhet, ledighet)
• Demografi (befolkningsvekst, flytting og befolkningsprofil)
• Kompetanse (høyreutdanning, fagprøver og teknisk utdanning)
• Lokal bærekraft (kjøpekraft, eldrebølge, kommunenes gjeld og inntektsgrunnlag)
• Kommunal attraktivitet (administrasjonsutgifter, eiendomsskatt på næring og bruk av markedsaktører).

Analysen er gjort av Vista Analyse på oppdrag av NHO.

Her er de beste regionene:
1 Oslo
2 Akershus Vest
3 Stavangerregionen
4 Bergen
5 Kongsberg/Numedal
6 Trondheimsregionen
7 Ålesundregionen
8 Kristiansandregionen
9 Tromsøregionen
10 Haugesundregionen
11 Hordaland Vest
12 Øvre Romerike
13 Nedre Romerike
14 Bjørnefjorden
15 Stjørdalsregionen
16 Sunnhordland
37 Ryfylke
57 Hardanger

Blant de 20 regionene som rangerer høyest er det bare Ålesund- og Haugesundregionen som ligger relativt langt fra en av de fire største byene.

Begge disse regionene har sterke maritime miljøer. Petroleumsvirksomheten, sammen med maritim virksomhet og havbruk har hatt stor virkning på kystområdene.

Disse næringene samspiller med øvrig næringsliv i disse områdene, heter det i rapporten.