Haugesundsselskapet ADVIS slår seg sammen med Caloris Regnskap og Rådgivning AS i Stavanger og blir en av Rogalands største aktører på regnskap og rådgivning med totalt 40 ansatte

Skrevet .

Sammenslåingen er et strategisk grep i en bransje med store strukturelle endringer. Sammen vil vi sikre solide leveranser for næringslivet i Rogaland, gode tekniske løsninger og bred kompetanse blant medarbeiderne, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Caloris Regnskap & Rådgivning AS er stiftet i 2008 og er lokalisert sentralt på Forus.

Selskapet har 9 ansatte og har siden oppstart hatt som mål å bli en sterk og selvstendig aktør i Stavanger/Sandnes gjennom å tilby gode råd til sine kunder.

Som arbeidsgiver har Caloris hatt stort fokus på medarbeiderne og deres trivsel i arbeidet. Selskapet vil markedsføres som ADVIS fra 1. januar 2013.

ADVIS består av ADVIS Stavanger AS, stiftet 1968 og lokalisert i Stavanger sentrum og ADVIS Haugesund AS, stiftet 1971 og lokalisert i Haugesund sentrum.

ADVIS vektlegger kvalitet, høy etisk standard og gode relasjoner til sine kunder – med høy grad av personlig og skreddersydd oppfølging.

Selskapene har meget god utvikling og er Gasellebedrift 7 år på rad.

– Vi slår nå sammen våre ressurser for ytterligere å forbedre leveransene til våre kunder.

ADVIS skal bidra til økt lønnsomhet for våre kunder gjennom leveranse av beslutningsgrunnlag av høy kvalitet til rett tid, sier Ragny Bergesen som går inn i stillingen som daglig leder i ADVIS Stavanger AS, samt Werner Bjørk, styreleder i selskapet.

Lokaliseringen vil være som tidligere, på Forus og i Stavanger sentrum.