T-forbindelsen blir 111 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Vegvesenet utelukker ikke at prislappen på vegprosjektet kan stige enda mer, melder NRK.

Skrevet .

T-forbindelsen mellom Karmøy, Tysvær og Haugesund blir 111 millioner kroner dyrere enn budsjettert. Prosjektet har per nå en prislapp på 1795 millioner kroner.

Vegvesenets prosjektleder sier overskridelsene skyldes flere ulike forhold.

– Det viktigste er kanskje at det er større masser både inne i og utenfor tunnelen. Da snakker vi om sprengningsmasser som må flyttes og lagres. Det er også økte kostnader i forbindelse med sikringsarbeid og vann- og fossikring av tunnelen. Det er også et vesentlig antall krav fra entreprenørene. Mange er reelle krav som vi har sett oss nødt til betale ut, sier prosjektleder Rune Sandven i Statens vegvesen.

Hvem må betale for kostnadssprekken?

– Dette bunner i en avtale mellom Rogaland fylkeskommune, Karmøy kommune og Statens vegvesen, og det er nok alle de partene som må inn i bildet for å dekke de kostnadene, sier han.

Les hele saken her: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/rogaland/haugaland/1.8343169