Bokn kommune somler og forsinker Rogfast med et halvt år, mener prosjektlederen

Skrevet .

Rogfast-prosjektleder Tor Geir Espedal er frustrert over at en liten kommune som Bokn har så stor innflytelse på et omfattende nasjonalt veiprosjekt. Han mener kommunen somler med å vedta reguleringsplanen.

Jeg hadde forventet at de hadde behandlet en så viktig reguleringsplan noe raskere enn det de har gjort, sier prosjektleder i Statens vegvesen Tor Geir Espedal.

Overfor fagnettstedet bygg.no gir Espedal uttrykk for at han er frustrert over at en liten kommune som Bokn har så stor innflytelse på et så omfattende nasjonalt veiprosjekt som Rogfast.

Det kommunestyret i Bokn skal ta stilling til, er den nordre delen av Rogfast. Veistrekningen som går over Bokn er på 2,5 kilometer.

Espedal forteller til fagbladet Byggeindustrien at saken ble oversendt 22. juni.

– Kommunen har nå utsatt saken to ganger, men heldigvis ser det nå ut til at de vil sluttbehandle planen 1. desember, men dette har nok forsinket Rogfast-prosjektet med kanskje et halvt år, sier Espedal.